Vi på Hälsomixen utför hårmineralanalys!

Varför mår jag som jag gör? Har du ställt denna frågan till dig själv någon gång. Ett svar kan vara att du har en mineralobalans i kroppen. Det går att göra något åt!
Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp. I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa element som finns i din kroppsvävnad. Resultatet från en hårmineralanalys ger en klar bild av din invärtes miljö. Av dettta kan vi utläsa hur din näringsmässiga status är, vi kan också lära oss mycket mer om hur pass effektivt din kropp arbetar.
Efter 30 års forskning har håranalysen visat sig vara den mest praktiska metoden att kontrollera mineralbalansen i kroppen. Detta värdefulla verktyg indikerar vilka tillskott man behöver och vilka som bör undvikas.
Varför inte ett blodprov eller ett urinprov?
Blodprov ger endast information om mineralförekomsten vid provtagningstillfället.Om du precis ätit en banan kan prover visa en hög kaliumhalt, trots att man egentligen behöver kaliumtillskott. Håranalysen å andra sidan visar din totala halt av kalium - den faktiskt lagrade mängden under en tidsperiod - inte bara vad du år den dagen.
Mätningen av mineralhalten i urinen visar bara vad som utsöndras från kroppen - inte nödvändigtvis vad som absorberats som bränsle i kroppen.

Producenter av hälsoprodukter är väl medvetna om den forskning som pekar på sambandet mellan näring och hälsa. Men det som är bra för en männinska kanske inte är bra för en annan
Din personliga analysrapport är utformad så att den hjälper dig att tillsammans med din terapeut få fram bästa möjliga, personliga näringsprogram.

Vem bör göra en hårmineralanalys?

Personer som mår dåligt utan att man hittar en lämplig förklaring, eller man går på en behandling som inte ger den effekten som man önskar. Det kan också vara befogat med en mineralanalys om man har en tungmetallförgiftning. När kroppen balanseras upp får den det verktyg den behöver för att kunna hantera toxinerna i kroppen.
Analysen går mycket bra att göra i förebyggnade syfte, då den avslöjar ev. framtida problem ofta långt innan de kliniska symptomen träder fram.

Vid en analys får du:

* veta dina mineralbalanser och din mineralstatus
* besked om din belastning av tungmetaller
* ett skräddarsytt förslag på kosttillskott
* 60 min genomgång av analysrapporten
* kostnadsfri rådgivning per telefon under behandlingen

VÄLKOMMEN OCH TA DIN HÅRMINERALANALYS HOS HÄLSOMIXEN

Läs mer om hårmineralanalys på: nutri-tech.nu